Księgi liturgiczne

Lekcjonarz
Zawiera teksty Pisma Świętego, przeznaczone do czytania (lub śpiewania) w czasie Mszy Świętej. Komplet lekcjonarzy obejmuje osiem tomów:

- Tom I Okres Wielkiego Postu i Adwentu

- Tom II Okres Wielkiego Postu i Wielkanocy

- Tom III Okres Zwykły od 1 do 11 tygodnia zwykłego

- Tom IV Okres Zwykły od 12 do 23 tygodnia zwykłego

- Tom V Okres Zwykły od 24 do 34 tygodnia zwykłego

- Tom VI Czytania w Mszach o świętych

- Tom VII Czytania w Mszach obrzędowych, okolicznościowych i wotynnych

- Tom VIII Czytania w Mszach za zmarłych

Czytania należy dobrać odpowiednio do bieżącego roku kalendarzowego. W dni powszechne mamy do wyboru rok I lub II. Czytania niedzielne zostały podzielone na rok A, B i C. Na każdy dzień przepisanych jest kilka tekstów. W uroczystości, np. w niedziele, są to: Czytanie I, po nim następuje Psalm responsoryjny, następnieCzytanie II, potem Aklamacja czyli śpiew „Alleluja” (lub inny – w czasie wielkiego postu), i na końcu Ewangelia. W dzień powszedni lub we wspomnienie świętego lub święto lekcjonarz nie podaje drugiego czytania. Niekiedy zamiast określenia „czytanie” używa się łacińskiego słowa „lecito”, spolszczonego jako „lekcja”. Stąd też pochodzi nazwa całej księgi. Słowo „lekcjonarz” można przetłumaczyć jako „zbiór lekcji”, czyli „zbiór czytań”. Czytania powinien odczytywać lektor, natomiast śpiewy Psalm i Aklamacji powinien wykonywać psalmista. Ewangelię może odczytywać jedynie kapłan lub diakon.

Ewangeliarz
To szczególny rodzaj lekcjonarza. Jak sama nazwa wskazuje, umieszczone są same czytania z Ewangelii. Często jest bardzo bogato zdobiony. Obejmuje najpierw Ewangelie przeznaczone na trzydzieści cztery niedziele Okresu Zwykłego, a następnie kilka Ewangelii na inne uroczystości, np. Boże Ciało.

Mszał
Księga liturgiczna używana przez kapłana podczas odprawiania Mszy Świętej. Zawiera wszystkie teksty niezbędne przy odprawianiu Eucharystii z wyjątkiem czytań, które znajdują się w Lekcjonarzu.