Witamy na stronie Liturgicznej Służby Ołtarza naszej parafii

Pielgrzymka LSO do Katedry

W Wielki Czwartek w Katedrze sandomierskiej odbyła się Msza Krzyżma Świętego, sprawowana przez Księży Biskupów oraz kapłanów z całej diecezji. Do sandomierskiej bazyliki przybyli także lektorzy i ministranci wśród, których nie zabrakło naszych mnistrantów i lektorów. Przed rozpoczęciem liturgii biskup ordynariusz udzielił błogosławieństwa i wprowadził w posługę animatora 8 lektorów. Również tego dnia lektor z naszej parafii Grzegorz Kowal otrzymał Krzyż Animatorski. Kolejnym etapem diecezjalnej pielgrzymki LSO było spotkanie w Seminarium Duchownym. Spotkanie w murach seminaryjnych składało się z części: powołaniowej, artystyczno-muzycznej oraz „kulinarnej”.

Przyjęcie nowych ministrantów

W niedzielę 18 marca 2012 roku podczas Mszy świętej o godzinie 9.00 odbyło się uroczyste przyjęcie nowych ministrantów. Dwudziestu jeden kandydatów zostało włączonych do grona Liturgicznej Służby Ołtarza przez księdza proboszcza Krzysztofa Pałaca. Mszy świętej przewodniczył opiekun ministrantów ksiądz Dariusz Chowaniec.
Nowi ministranci złożyli przyrzeczenie, w którym zadeklarowali swoją gotowość służenia przy ołtarzu.
Nowo przyjęci ministranci to: Ajryś Łukasz, Bednarz Dawid, Ciak Radosław, Ciak Mateusz, Cisek Artur, Gancarz Andrzej, Gorczyński Kacper, Gorczyński Kamil, Grabiec Sebastian, Magolon Mateusz, Maksemyuk Paweł, Ozga Gabriel, Pasiak Krystian, Piędel Łukasz, Pikuła Szymon, Podstawek Patryk, Puchalski Paweł, Szewc Piotr, Szewczyk Kacper, Szot Kamil, Wilczyński Sebasatian

Błogosławieństwo Ceremoniarzy i Lektorów

W Gorzycach w kościele parafialnym 10 marca 2012 roku odbył się obrzęd błogosławieństwa ceremoniarzy i lektorów Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Sandomierskiej. Ksiądz biskup pobłogosławił 40 ceremoniarzom, wśród których było dwóch naszych lektorów: Leszek Kopacz i Artur Spieczny. Podczas uroczystości biskup pobłogosławił również 12 naszym ministrantom, którzy przyjęli posługę lektora, są nimi: Patryk Bakalarczyk, Krystian Cisek, Konrad Furtak, Mirosław Gancarz, Bartłomiej Głuszak, Marek Hawryło, Karol Talandier, Adam Majowicz, Patryk Piela, Robert Malec, Grzegorz Rychlak i Bartłomiej Walczyk.
Życzymy nowym ceremoniarzom i lektorom wytrawałej i owocnej służby przy ołtarzu Pana.

Błogosławieństwo lektorów

W dniu 25.02.2012r. podczas Mszy Świętej o godzinie 10.00 odbyło sie zakończenie formacji kandydatów na lektora w naszym dekanacie. Obrzęd błogosławieństwa wraz z przewodnictwem we Mszy Świętej objął ks. Ryszard Podlewski - diecezjalny duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza diecezji sandomierskiej. W Eucharystii uczestniczyli, także ks. Jan Ziętarski - dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży oraz ks. Dariusz Chowaniec.
Wszyscy nowoustanowieni lektorzy otrzymali błogosławieństwo i pamiątkowe dyplomy.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizacje dekanalnego święta lektorów.

Zimowisko w Wiśle

Nasza wspólnota wraz KSM-em i Oazą w dniach od 16 do 20 lutego brała udział w wycieczce do Wisły. Pomysłodawcą wyjazdu był ks. Robert Zynwala.
Podczas zimowego odpoczynku mogliśmy zobaczyć uroki miasta rodzinnego naszego najlepszego skoczka Adama Małysza. W czasie wyjazdu korzystaliśmy ze stoków narciarskich, basenu w Hotelu Gołębiewskim, kolejek górskich i zabaw w bardzo wysokich zaspach śniegu. Odwiedziliśmy sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku oraz skocznie narciarskie. Każdy dzień rozpoczynaliśmy Mszą Świętą, a kończyliśmy Apelem Jasnogórskim. Wyjazd pogłębił więż między wszystkimi uczestnikami.
Serdecznie dziękujemy opiekunom wycieczki, za ich trud i poświęcenie. Opiekunami byli: ks. Sylwester Serafin, ks. Dariusz Chowaniec, pan kościelny Jan Drabik, pan przewodnik Krzysztof Staniek, pani dyrektor Krystyna Jabłońska, pani Elżbieta Chamot, pani Alina Leńczuk, pani pielęgniarka Danuta Strzępka oraz pan Jan Kopacz. Duchowym opiekunem był ks. Robert Zynwala.
Wyrazy podziekowania składamy, także ks. Proboszczowi za dofinansowanie wyjazdu.

Serdecznie dziękujemy księdzu Robertowi za prawie czteroletnią opiekę nad nami i życzmy błogosławieństwa Bożego w dalszej pracy duszpasterskiej na nowej parafii.
Z dniem 1 luty opiekę nad Liturgiczną Służbą Ołtarza przejął ksiądz Dariusz Chowaniec.

Podziękowania dla księdza Roberta

Nasz opiekun Ks. Robert z dniem 1 lutego został nominowany przez ks. biskupa do nowej parafii. Z tej okazji 29.01.2012 roku na Mszy o godzinie 11.00 uroczyście podziekowaliśmy za naszą współpracę.


12